Đề bài: Tả bố của em Bài làm Bố em là người chủ của gia đình. Bố tên là Thắng, năm nay vừa tròn 38 tuổi. Dáng người bố cao…