Đề bài: Tả cái cặp sách em đang dùng Tả cái cặp sách – Bài làm 1 Mỗi ngày em đến trường em đều khoác lên đôi vai của mình một chiếc cặp sách…