Đề bài: Tả cây xoài nhà em. Bài làm Trước nhà em có trồng một cây xoài, năm nào cũng ra quả nặng trĩu các cành. Cây xoài được bố…