Dẫn chứng về sự tự tin Bài làm Một trong những điều cần thiết nhất làm nên thành công của mỗi con người là sự tự tin. Tự tin khác…

Dẫn chứng về lòng vị tha Bài làm Trong cuộc sống, con người ta rất cần những tình cảm và phẩm chất tốt đẹp như lòng dũng cảm, sự kiên…

Dẫn chứng về an toàn thực phẩm Bài làm Ăn uống là nhu cầu thiết yếu của mỗi người để tồn tại. Chính bởi vậy, thực phẩm là vấn đề…