Cảm nhận hai đoạn văn sau: “Hùng vĩ trên sông Đà… vừa tắt phụt đèn điện” và “Thuyền tôi trôi trên sông Đà…một người tình nhân chưa quen biết”. Từ…