Đề bài: Tả cây xoài nhà em. Bài làm Trước nhà em có trồng một cây xoài, năm nào cũng ra quả nặng trĩu các cành. Cây xoài được bố…

Đề bài: Tả bố của em Bài làm Bố em là người chủ của gia đình. Bố tên là Thắng, năm nay vừa tròn 38 tuổi. Dáng người bố cao…