Tả chiếc xe đạp của em đang dùng Bài làm Mỗi ngày đến trường, em đều có những người bạn đồng hành thân thiết của mình như chiếc cặp sách,…