Thuyết minh về cây hoa mai Dàn ý Mở bài (Học sinh tự làm) Thân bài 1.      Nguồn gốc Cây mai có nguồn gốc từ Trung Quốc. Theo sách “Trân…

Thuyết minh về cái nón lá Bài làm Mở bài –Có thể chọn một trong các tình huống sau: Tình huống 1: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch…